Čínská medicína

Čínská medicína je jednou z nejstarších průběžně se rozvíjejících lékařských systémů na světě. Existuje 5 hlavních větví této medicíny.

  •     Bylinná léčba
  •      Akupunktura
  •      Masáž
  •      Qi Gong (dechová cvičení / práce s energií)
  •      Výživa

Číňané pochopili, že lidská bytost je organismus, kterou utváří a formuje komplexním vztah jak vnitřního prostředí, tak také zevního, a že zdravotní stav organismu závisí na relativní rovnováze všech jejích částí.

Před více než 2000 roky byla napsána Tradiční medicína Žlutého císaře (The Medical Classic of the Yellow Emperor). Podle legendy, tato kniha byla výsledkem diskuzí mezi Žlutým císařem a jeho podřízeným Čchi Po o prevenci nemocí a péči o zdraví. Toto dílo znamenalo hlavní filozofický posun v nahlížení na nemoc. Nemoc již nebyla výsledkem působení démonů a zlých duchů, ale zahájilo se racionální hledání pŕirozené příčiny nemoci a úpadku lidského těla.

Dílo Tradiční medicína Žlutého císaře se stalo teoretickým základem tradiční čínské medicíny a povinnou četbou pro posluchače medicíny a odborníky v Číně, nabízí úplný výklad pitvy, fyziologie, patologie a diagnostiky, prevence a léčby nemocí. Skoro ve stejné době se objevilo i nejstarší farmakologické dílo v Číně Šen-nungova tradiční medicína (Shennong herb Root Classic). Proveřen dlouhými stoletími lékařské praxe a moderní vědou, popis účinku většiny z 365 uvedených rostlin je až neuvěřitelně přesný.

Tyto zjištěné příčiny nemoci jsou:

  • fyzikální faktory jako je trauma, bodnutí hmyzem, jed
  • emocionální faktory jako je smutek, obavy, přílišné myšlení, strach, vztek, a dokonce i nadměrná radosti
  • výživové faktory jako je nadměrné požívaní tučné a mastné stravy, přeslazené nebo přesolené potraviny, stejně tak nedostatek potravy a podvýživa
  • faktory prostředí jako je vítr, chlad, teplo, vlhkost, suchost

I když tehdy ještě neuměl identifikovat samotné viry a bakterie, uvědomili si, že vítr je nosič “patogenních vnějších faktorů”.

Práce lékaře s pomocí tohoto racionálního systému  identifikovat typ vnitřní nerovnováhy pacienta. S cílem nápravy této nerovnováhy volí lékař z řady dostupných nástrojů (např. akupunktura, byliny, masáže, qi gong, výživa, aj.). Součastí léčby a pro úspéšné vyléčení je nutná úprava emocionálního stavu pacienta a vlivu prostředí.

Čínská medicína klade obrovský důraz na prevenci nemocí a identifikaci nerovnováhy v raném sub-klinickéhém stadiu.

Najdi harmonii

 

Comments are closed.