Akupunktura

Akupunktura stimuluje hojivý proces organismu

Co je to akupunktura?
Je akupunktura bolestivá?
Jak stará je akupunktura?
Jak akupunktura funguje?
Co akupunktura léčí?
Co to je Qi (čchi)?
Je akupunktura iracionální nebo okultní, a je Qi skutečné?

 

Co je to akupunktura?


Akupunktura je lékařské umění využívající velmi jemných sterilních jehel pro jednorázové použití,  které se umisťují do akupunkturních bodů na těle. Stimulací těchto bodů dochází k obnově ztracené nebo porušené funkce těla.

Je akupunktura bolestivá?

Záleží na akupunkturistovi, na bodech a na citlivosti pacienta. Někteří akupunkturisté jsou zastánci školy: “žádná bolest, žádný zisk”. Jiní naopak preferují léčbu bez bolesti. Některé mocné a užitečné body na prstech u rukou a nohou, na dlaních a chodidlech mohou být při umisťování jehly velmi citlivé.  Není ovšem dobré, když jehla vyvolává bolest i po vložení. Žádoucí je, když akupunkturu pociťujete spíše jako tlak, pocit těžknutí dané části těla nebo lehké brnění či mravenčení.

 Jak stará je akupunktura?

Historie akupunktury se datuje až do doby prehistorické. Za posledních 3000 let byla rozvíjena zejména v Číně. Jezuitští mniší velmi zaujati efektem akupunktury si během pohytu v Číně její znalost postupně osvojili, a tak se v době Renesance znalost akupunktury rozšířila do Evropy.

V roce 1970 po cestě prezidenta Nixona do Číny se tato technika dostala také do Spojených států. Během této cesty bylo netné jednomu členu tiskového doprovodu poskytnout neodkladnou péči a odstranit slepé střevo. Po probuzení z anestezie měl velmi silné bolesti. Odvezli ho na oddělení akupunktury kde byl dále s velký úspěchem a rychlou úleou zbaven bolesti. Tak byl účinkem akupunktury ohromen, že o tom podal písemnou zprávu a článek do novin. Od té doby se akupunktura stala také v USA předmětem studií a zkoumání.

Jak akupunktura funguje?

Akupunktura pracuje na několika úrovních. V čínské terminologii, akupunktura stimuluje body podél meridiánů. Tyto body mají speciální funkční kategorie. Některé body na rukou a nohou například podporuje funkci toku qi (čchi) podél kanálu. Další body v blízkosti prstů u nohou a rukou mohou tišit horkost a zánět.

Když vědci ze západu zkoumali akupunkturu, hledali v organismu biochemickou odezvu. Zjistil, že skutečně došlo k biochemickým změnám. Jedna věc, kterou si všimli v roce 1970 bylo, že stimulace akupunkturních jehel způsobila zvýšení sekrece endorfinů v těle (endorfiny jsou přirozené tělem tvořené látky podobné morfinu k tišení bolesti).

Co akupunktura léčit?

V roce 1997 NIH (národní insitut pro zdraví-national institut of health) vydal prohlášení o akupunktuře, ve kterém zveřejnil vysokou účinnost léčby akupunkturou u následujících diagnóz:

 • pooperační stavy, nevolnost a zvracení následkem chemoterapie
 • pooperační bolesti zubů

Akupunktura může být užitečnou doplňkovou terapii, přijatelnou alternativu, nebo součástí komplexního programu v léčbě:

 • závislosti
 • rehabilitace po mozkové mrtvici
 • bolesti hlavy
 • menstruační křeče
 • tenisový loket
 • fibromyalgie
 • myofasciální bolesti
 • osteoartritida
 • bolest zad
 • syndrom karpálního tunelu
 • astma 

V přehledu vědecké literatury Světová zdravotnická organizace zjistila, že akupunktura má různé úrovně účinnosti v léčbě:

Nemoci, symptomy nebo potíže u kterých byla prostřednictvím kontrolované studie prokázána účinnost léčby akupunkturou:

Nežádoucí reakce na radioterapii/chemoterapii
Alergická rýma (včetně senné rýmy)
Biliární kolika
Deprese (včetně deprese neurózy a deprese po cévní mozkové příhodě
Úplavice, akutní bakteriální infekce
Dysmenorea, primární
Epigastritida, akutní (žaludeční vřed, akutní a chronické gastritidy, žaludeční spazmy)
Bolesti tváře (včetně kaniomandibularní poruchy)
Bolest hlavy
Hypertenze
Hypotenze, primární
Indukce porodu
Bolesti kolen
Leukopenie
Bolest dolní části zad
Malpozice plodu, korekce
Ranní nevolnost
Nevolnost a zvracení
Bolesti krku
Bolest ve stomatologii (včetně bolesti zubů a čelistní dysfunkce)
Periarthritida ramene
Pooperační bolesti
Ledvinová kolika
Revmatoidní artritida
Ischias
Vymknutí
Mrtvice
Tenisový loket


Pro více informací klikněte na W.H.O.

Co je to Qi (čchi)?

„Qi“, čti [či], je čínské slovo, které znamená „energii“. To je často míněno jako “životní síla-energie”. „Qi“ je klíčovým konceptem Čínské medicíny. Říká se, že když je dostatek a plynulost v proudění Qi, tak je tělo v optimálním zdravotním stavu, je silné, zdravé nebo nemoc snáze překoná.

Je akupunktura iracionální nebo okultní a je Qi skutečné?

Na rozdíl od přesvědčení mnoha skeptiků, akupunktura není iracionální. Akupunktura se pro dosaźení žádané účinnosti nespoléhá na osoby, víru nebo spiritualitu. Akupunktura se používá již celá desetiletí v oboru veterinárního lékařství a v mnoha studiích se akupunktura provádí na laboratorních zvířatech, kdy efekt akupunktury nebyl výsledkem toho, že by  kůň, pes nebo potkan věřil v její účinky. Kromě toho miliardy lidé používají akupunkturu po tisíce let.

Pokud si představíte Qi jako součet chemické a bio-elektrické energie, pak zjístíte, že je reálné. Existují dráhy toku energie v těle? Určitě tam jsou.  Tělo získává tuto energii ze vzduchu, který dýcháme a potravin, které jíme. Používáme tuto energii k našemu životu-na reparaci tkáně, k výkonu naší práce, myšlení, vnímání pocitů. Zkrátka energie –Qi je nezbytná k jakékoliv fyzické i psychické činnostiv našem životě.

Comments are closed.