MFK Metoda (manuální fyzioterapeutická korekce)

Metoda MFK je revoluční diagnostickou a terapeutickou metodou spojující znalosti fyzioterapeuta s moderní technikou.

PhDr. Martina Končálová, autorka tohoto unikátního program, říká: ”Každé tělo má svůj příběh a my tento příběh v průběhu terapií odkrýváme.”
Každá návštěva se skládá z důkladné anamnézy, vyšetření pohybového systému, ošetření a kontroly. Vše je podrobně zaznamenáno, vyhodnoceno a uloženo do expertního počitačového systému MFK. Vyšetření propojující moderní počitačovou techniku a odborné znalosti fyzioterapeuta zaručuje přesné vyhodnocení vašeho aktuálního stavu z celkového pohledu a vyobrazí souvislosti v celém pohybovém aparátu. Díky tomu se odhalí pravá příčina bolestí, která se nemusí shodovat s místem projevu.
Jednotlivé anamnézy a vyšetření jsou ukládány do historie, kde se ukáže, jakým směrem se celkový stav pohybového aparátu vyvíjí. Terapeut i klient porozumí souvislostem a příčinám vzniklých obtíží, což je hlavním krokem vedoucím k uzdravení.

Každá bolest je signálem těla-voláním těla o pozornost, lásku a péči, proto je důležité vidět bolest jako velkého pomocníka, který nám naznačuje, abychom si začali více všímat naší fyzické, ale také psychické kondice.
S využitím informací a názorného zobrazení pomocí MFK metody oslovujeme nejen bolestivé místo, ale také zároveň ošetřujeme celý pohybový systém a to vše v naprostém souladu a s respektováním všech jeho částí i celého organismu dle aktuálního nálezu.

Množství ani frekvenci terapií nelze předem odhadnout. Každý člověk je jiný, každý si s sebou nese svůj příběh a každý reaguje na terapii jinak. Vždy je však terapie velkým přínosem, šitá individuálně na míru. Terapie vaše tělo tzv. nastartuje a to se dál individuálně a dle svých možností vyrovnává a harmonizuje. Tato metoda, vzhledem k tomu, že oslovuje ty části těla, která volají o pomoc nejvíce a zároveň respektuje souvislosti celého pohybového aparátu, se stává výrazně rychlejší, přesnější léčbou a efekt je déletrvající.

MFK metoda je velice úspěšná jak u akutních stavů, kdy Vám zajistí rychlou úlevu od bolesti (např. bolesti svalů, kloubů, bolesti zad, poúrazové i pooperační stavy), tak u chronických stavů zejména jako pomoc na cestě k plnohodnotnějšímu životu (dlouhodobé bolesti pohybového aparátu, únava, migrény a další).

Velmi vhodné je zařadit metodu MFK do preventivního a regeneračního programu, kdy dokážeme zavčas podchytit rizikové a zranitelnější oblasti, kterým je zapotřebí se patřičně věnovat. Terapie je věkově neomezena od dětského věku, kdy je dítě schopno spolupráce.

Po ošetření můžete porovnat efekt terapie v kontrolním vyšetření, kdy zjistíte, že se funkce některých svalů výrazně zlepšily.

S touto metodou již nejste jen pasivním aktérem v procesu uzdravení, ale díky porozumění vlastnímu tělu jste schopni změnit okolnosti, které vám způsobují fyzické i psychické obtíže.  

 

Comments are closed.