Péče o nohy

Zdravé nohy

  • rehabilitační cvičení pro zdraví Vašich nohou
  • senzomotorická cvičení pro zlepšení stability a výkonu
  • ortopedické vložky Formthotics individuálně upravované podle Vašich potřeb

Formthotics system™

Formthotics medical

Lidská noha je svou strukturou a funkcí jedinečná, odlišná od končetin ostatních živočichů včetně primátů. Poskytla nám stabilní základnu pro efektivní vzpřímený pohyb na dvou končetinách a tím uvolnila naše ruce pro používání nástrojů a s jejich pomocí nám tak umožnila pracovat a ovlivňovat okolní prostředí v němž jsme žili a žijeme. Dá se říci, že to byl právě proces na jehož konci se zrodila lidská noha, jenž nastartoval evoluci směrem k Homo Sapiens, dominantnímu živočišnému druhu planety Země.

V ovlivňování okolí jsme dokonce tak úspěšní, že se nám v poslední době podařilo změnit velikou část přirozeného zemského povrchu po němž se pohybujeme tisíce let a pokrýt jej tvrdou plochou vrstvou. Za tak krátkou dobu v porovnání s evolučním vývojem se naše noha nepřizpůsobila a tak se projevují nejrůznější problémy a komplikace pohybového aparátu. Až 1/3 civilizované společnosti má za svůj život vlastní přímou zkušenost s bolestmi nohou, pat, achilovky, kolen, bederní či krční páteře. Jejich základem může být nesprávné postavení a funkce nohy při stoji, chůzi či běhu.

Formthotics system

FORMTHOTICS SYSTEM™ pomáhá tyto problémy řešit. Jak? Pomocí individuálně upravené ortopedické stélky, která zlepší postavení nohy v kontaktu s podložkou. Lepší postavení nohy tedy zlepšuje funkci nohy a v konečném důsledku znamená menší či rovnoměrnou zátěž pro jednotlivé struktury pohybového aparátu. Tedy méně obtíží, méně bolesti, snažší pohyb, lepší výkon atp.

Ortopedické stélky

FORMTHOTICS SYSTEM™ je tvořen souborem šesti základních vyšetření pohybového aparátu, tzv. THE SIX TESTS™, na jejichž základě jsou doporučeny a individuálně upraveny vhodné ortopedické stélky Formthotics. Pacient / uživatel se aktivně podílí na vyhodnocení testů a posléze i navrhovaných změna a úprav stélek.

NEUROMOTOR POSTER

Počitačová  pedobarografie – tensometrie

Analýza postavení nohou při statickém i dynamickém zatížení
s využitím tensometrické desky (RS SCAN). Vyšetření je vhodné
zejména při bolestech plosky nohy, nosných kloubů a velké
zátěži nohou.

Vyšetření odhalí:

  • stav podélné a příčné klenby
  • symetričnost zatížení nohou
  • přetížení jednotlivých částí plosky

 

Výsledky vyšetření se využívají pro individuální formování
dynamických stélek do obuvi a pro plánování operačních výkonů.

 

Comments are closed.